Valse sommaties in omloop!

Op 29 juni 2020 constateerden wij dat namens Hafkamp Gerechtsdeurwaarders en Incasso Advocaten sommaties zijn verstuurd. In de sommaties wordt gedreigd met beslaglegging. De sommatie is ondertekend door o.a. Dhr. K. Veenstra, de Boer, Venema en Boersma.  Door gebruik van ons logo wordt de indruk gewekt dat de sommatie van ons kantoor afkomstig is. Wij willen benadrukken dat de sommaties NIET van ons kantoor afkomstig zijn. Bij twijfel kunt u bellen met ons kantoor op 088-0322100 of een mail sturen naar info@hafkamp.nl