Asylos Incasso Service: Sociaal verantwoord incasseren

Asylos Incasso Service
Met Asylos biedt Hafkamp een voorportaal voor het reguliere deurwaarderstraject. Dankzij intensieve begeleiding en persoonlijk contact dragen wij eraan bij dat nagenoeg alle vorderingen in het voortraject alsnog geregeld worden. Zo genereren we hogere opbrengsten voor onze klanten en waar mogelijk oplossingen voor de debiteuren.

Lees hieronder meer over sociaal verantwoord incasseren.

Sociaal verantwoord incasseren! Hoe doe je dat?
Asylos Incasso Service is al 10 jaar gespecialiseerd in het voorkomen, terugdringen en beheersen van betalingsachterstanden in duurverplichtingen.
Schuldeisers hebben behoefte aan een incassopartner met een focus op preventie, zeker in situaties waar sprake is van betalingsonmacht.
Asylos biedt goede begeleiding van de debiteur en hulp waar dat mogelijk is.

Producten en diensten bij sociaal verantwoord incasseren
Om betalingsachterstanden te voorkomen, beheersen en terug te dringen, biedt Asylos Incasso Service een breed pallet aan diensten die op elkaar aansluiten. Onze deskundigen voeren deze stappen in verschillende fases van het incassoproces uit.

De opbouw van de diensten is modulair, zodat de stappen op ieder gewenst moment kunnen worden ingezet. U kiest zelf of u Asylos Incasso Service het hele incassoproces laat uitvoeren of dat u bijvoorbeeld alleen de huisbezoeken of de pré-incassobrief laat verzorgen. Bekijk hier alle producten en diensten.

Pre-incasso en huisbezoeken zijn uiterst effectief
Met de pré-incassobrief bereikt Asylos Incasso Service een goed resultaat omdat de pré-incassobrief al in de eerste maand wordt ingezet. Met de pré-incassobrief maakt Asylos Incasso Service aan de huurder met beginnende betalingsproblemen meteen duidelijk dat er actie moet worden ondernomen.
Het huisbezoek is een van de belangrijkste onderdelen bij de vroegsignalering van de problematiek achter de voordeur. Onderzoek heeft uitgewezen dat huurachterstand zeer zelden alleen staat. Het huisbezoek is bij uitstek het moment om de hulpvaardige rol die wij hebben kenbaar te maken aan de huurder.

Wilt u meer weten over sociaal verantwoord incasseren? Neem hier contact met ons op.